Veranderen is een ambacht. Orange8 is het platform waar experts samenkomen om bedrijven in het MKB gelukkiger en succesvoller te maken.

De experts met hun specifieke kennis hebben enkele gemeenschappelijke delers. De belangrijkste twee: ze lopen voorop in hun vakgebied en ze halen veel plezier uit het delen van hun kennis en passie. Vanuit dit team van professionals werken we in verschillende samenstellingen aan een geïntegreerde aanpak in de begeleiding van MKB-bedrijven. Als 1 team met het belang van jou als klant voorop. Het eindresultaat:

  • Meer werkplezier en een betere samenwerking
  • Meer tevreden klanten
  • Beter financieel resultaat

Hieronder vind je enkele voorbeelden van dienstverlening waarmee we mensen in organisaties in beweging zetten:

Een integrale veranderaanpak
Elk bedrijf vraagt om een andere aanpak. Binnen ons netwerk hebben we veel variëteit aan kennis. We werken niet vanuit vaste modellen, maar focussen op dat wat bij jouw onderneming gevraagd wordt. We kunnen putten uit expertise op het gebied van financieel management, HR, consultancy, commercie, productontwikkeling, lean, coaching, onderzoek, marketing en sales. Variety beats variety. Zo krijgt je bedrijf precies die begeleiding, die relevant is. Geen dikke rapporten of overbetaalde adviseurs, maar snel resultaat vanuit een doordachte en mensgerichte aanpak!

Quick Scan
Op basis van een Quick Scan maken we een analyse van de huidige situatie binnen een bedrijf. Dit doen we door interviews (en soms assessments) met het management en sleutelspelers binnen de organisatie. De financiële professionals maken indien relevant een analyse van de beschikbare management- en financiële informatie. Aan de hand van deze analyse wordt een advies uitgebracht over een geïntegreerde veranderingsaanpak.

Assessments
De Persoonlijke Profiel Analyse geeft inzicht in de kwaliteiten en valkuilen in het werkgedrag van mensen. Op basis hiervan kunnen beslissingen op personeelsgebied met meer zekerheid worden genomen. Ook kan worden bepaald op welk gebied maximaal effect verwacht mag worden van opleiding en ontwikkeling. Hierdoor worden medewerkers gemotiveerd en gestimuleerd. Dit voorkomt onnodig personeelsverloop. Door minder tijd te besteden aan personen die onderpresteren kan de focus worden verlegd naar medewerkers die uw organisatie vooruit helpen.

Teamontwikkeling – samen vooruit
Als de onderlinge samenwerking en communicatie effectief is, ontstaat ruimte voor leren, kun je makkelijker omgaan met veranderingen en vergroot je de kans op het bereiken van de team- of organisatiedoelen. Je maakt optimaal gebruik van elkaars kwaliteiten en hebt plezier in je werk. Lees verder >>

Een scherpe visie en missie
Door middel van je missie geef je aan wie je bent, wat je doet en wat je wilt bereiken. Je missie is tijdloos, maar wel toe te passen op dit moment. Een missie staat dus, in tegenstelling tot een visie, niet voortdurend ter discussie. Een visie is inspirerend. Een visie geeft een visionair en ambitieus beeld van wat een organisatie wil zijn. In de definitie van de visie kijk je naar de wereld van nu, de kansen in de toekomst en beschrijf je de gewenste droomsituatie. In sessies met medewerkers en management formuleren we de missie en visie, zodat iedereen in de organisaties handelt vanuit hetzelfde gedachtengoed. Dat creëert veel energie en motivatie en het voorkomt veel overbodige discussie.

Een strategie met heldere doelen
Verandering is lastig als je niet precies weet waar je uit wilt komen. Heldere doelen en strategieën helpen je om sneller bij het gewenste resultaat te komen. De doelen die je wilt bereiken worden afgeleid van je missie en visie. Van hieruit gaan we een strategie bedenken om deze tot een goed eind te brengen. Doelstellingen zijn tastbare resultaten die je nastreeft om de missie, visie en strategie van de organisatie te verwezenlijken.