Creatieve sessies
Gebruikt u alle kennis, ervaring en ambitie die er al is in uw organisatie? Werkelijk elke druppel? Creativiteit, nieuwe ideeën en de mogelijkheden om die concreet toe te passen vormen een belangrijke pijler van uw organisatie. Niet extern op zoek hoeven te gaan naar oplossingen maar met bestaande kennis nieuwe inzichten en oplossingen verkrijgen. Als je je eigen creativiteit of die van je team wilt verbeteren ben je bij Orange8 op de juiste plek!

Resultaat
Zelf nieuwe ideeën aandragen. Dat creëert direct draagvlak en is een van de belangrijkste eisen wanneer nieuwe oplossingen worden geboden. Een creatieve denksessie daagt uit, prikkelt, en het maximaliseert betrokkenheid van uw medewerkers. Dat horen we dan ook vaak terug: ‘We wisten niet dat er zoveel in ons zat’ en ‘Hiermee kunnen we daadwerkelijk aan de slag’. Aanwezige kennis, ervaring en ambities benutten in het kwadraat. Dat is het échte resultaat van creatieve denksessies.

Onderwerpen
Tijdens een kennismakingsgesprek wordt de probleemstelling verscherpt en het probleemgebied verkend. Zo komen we tot een passende samenstelling van groepen en afdelingen die deelnemen. Een groep bestaat idealiter uit 7 – 16 mensen. Meerdere coaches kunnen verschillende groepen begeleiden. Mogelijke onderwerpen bij de training Creatief Denken kunnen zijn:

  • Werking van ons brein en onze gewoontes.
  • Brainstorm en verdieping probleemstelling.
  • Denderende sessies die leiden tot een berg aan ideeën.
  • Structureren van die ideeën.
  • Selecteren van concrete mogelijkheden.
  • Samenvoegen en presenteren van vervolg aanpak.