TEAMONTWIKKELING – samen vooruit
Als de onderlinge samenwerking en communicatie effectief is, ontstaat ruimte voor leren, kun je makkelijker omgaan met veranderingen en vergroot je de kans op het bereiken van de team- of organisatiedoelen. Je maakt optimaal gebruik van elkaars kwaliteiten en hebt plezier in je werk.

Een teamontwikkeldag of teamcoachingstraject is er op gericht om het team daarin een stap vooruit te helpen. In een persoonlijk intakegesprek met de opdrachtgever (doorgaans leidinggevende) en (een aantal) teamleden, bespreken we de huidige en gewenste situatie en stellen we vooral veel vragen. Daarmee komen we tot een heldere analyse van de werkelijke vraag,  op basis waarvan we samen bepalen wat we inzetten, bijvoorbeeld:

Teamontwikkeldag
Een inspirerende dag met actieve opdrachten en onderlinge uitwisseling, die zorgt voor een grotere verbondenheid met elkaar en een stap in de richting van het gewenste resultaat.

Teamcoachingstraject
Met het team stemmen we doelen en verwachtingen af en werken we in een aantal bijeenkomsten toe naar de gewenste resultaten. Hierbij zetten we diverse methodieken in, die we vertalen naar praktisch bruikbare tools of herkenbare metaforen. We organiseren aparte bijeenkomsten rondom thema’s die spelen, of we schuiven aan bij het teamoverleg. Dan geven we teamleden ter plekke zelfinzicht, door te spiegelen en vragen te stellen. Dit helpt om dat wat doorgaans niet wordt gezegd, wel uitgesproken te krijgen en biedt ruimte voor duurzame verandering. Dit gebeurt in een open, uitnodigende sfeer, waarin we werken met dat wat er is.

Onderwerpen waarmee wij uw team graag verder helpen

 • Leren kennen en gebruik maken van elkaars kwaliteiten, oa. in taken en rollen
 • Inzicht in elkaars communicatiestijl en daar zo goed mogelijk op inspelen
 • ‘Mét’ in plaats van ‘over’ elkaar praten, door positieve en opbouwende feedback
 • Vanuit individuele verantwoordelijkheid naar gedeeld eigenaarschap
 • Als team zelfstandiger / zelfsturender werken
 • Besluitvorming; de stem van de minderheid meenemen in het meerderheidsbesluit
 • Uniforme werkwijze, door het maken en nakomen van afspraken
 • Positie innemen; duidelijk aangeven wat je wilt en assertief grenzen aangeven
 • Leren hanteren van conflictsituaties
 • Zelfbewust en vanuit eigen kracht omgaan met veranderingen
 • Effectief teamoverleg
 • Als team en leidinggevende resultaatgericht communiceren en prettig samenwerken